Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Piyasadan haberler

DZGYO… Şirket portföyünde bulunan, Ankara ili, Etimesgut ilçesi, Eryaman mahallesi, 48147 ada 1 parsel M Bok’ta konumlu, ekli 27.12.2023 tarihli gayrimenkul raporuna göre toplam KDV hariç 3.240.900 TL ekspertiz değeri olan 31 ve 32 no’lu bağımsız bölümlerin KDV hariç 3.300.000 TL tutarında bedelle satışı yapılmıştır.

DZGYO… Şirket portföyünde bulunan,

DZGYO… Şirket portföyünde bulunan, Ankara ili, Etimesgut ilçesi, Eryaman mahallesi, 48147 ada 1 parsel M Bok'ta konumlu, ekli 27.12.2023 tarihli gayrimenkul raporuna göre toplam KDV hariç 3.240.900 TL ekspertiz değeri olan 31 ve 32 no'lu bağımsız bölümlerin KDV hariç 3.300.000 TL tutarında bedelle satışı yapılmıştır.

FROTO… Şirket Yönetim Kurulu tarafından, Kurumsal Yönetim Komitesi kararı doğrultusunda yapılan değerlendirmeye uygun olarak mevcut bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sayın Katja Windt ve Sayın Fatma Füsun Akkal Bozok'un "bağımsız yönetim kurulu üye adayları" olarak Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, "Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmama" kriterini karşılamayan Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok'un özgeçmişinden görülebilecek yetkinlikleri dikkate alınarak Tebliğ'in 6'ncı maddesinin 5'inci fıkrası hükmü çerçevesinde azami bir yıla kadar geçici bir süreyle sınırlı olmak üzere bağımsız yönetim kurulu seçilebilmesi için de SPK'ya uygun görüş talebiyle başvurulmuştur.

SPK tarafından, Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok için Şirketimizin Tebliğ'in 6'ncı maddesinin 5'inci fıkrası hükmünde belirtilen istisnadan yararlandırılması suretiyle, Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirkete bildirilmiş olup, yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında mevcut bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sn. Katja Windt ve Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok, bağımsız yönetim kurulu adayları olarak genel kurulun onayına sunulacaktır.

GLCVY… 05.02.2024 Tarihinde yapmış oldukları Özel Durum Açıklamasında,

Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin 05.02.2024 tarihinde gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında 135.15 milyon TL anaparaya büyüklüğündeki bir KOBİ portföyünün ihalesini şirketin kazandığı duyurulmuştu.

Bu ihaleye konu alacakların devir ve temlik işlemleri 28.02.2024 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

KGYO… Şirketin Göktürk Merkez, Eyüpsultan, İstanbul 218 Ada 1 Parsel üzerinde inşaa edilecek olan 20.131,50 m2 alanda geliştirmekte olduğu "Upland Projesi" ile ilgili olarak 28.02.2024 tarihinde alıcı ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi imzalanmıştır. İş bu sözleşme kapsamında; toplam 1667 m2 satılabilir alana denk gelen bağımsız bölümlerin KDV Dahil 150.000.000 TL bedel karşılığında satışı vaad edilmiştir.

KOZAL… "Şirket tarafından yapılması planlanan Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. kapasite artırımı projesine ilişkin olarak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın vermiş olduğu Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının iptali talebiyle açılan dava, İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin 2021/1013 E. sayılı dosyası üzerinden görülmüştür.

Şirket tarafından 28.07.2023 tarihinde yapılan bildirim ile söz konusu davaya ilişkin ilk derece mahkemesi tarafından lehe verilen kararın, Danıştay tarafından şirketimiz aleyhine bozulmuş olduğu bildirilmiştir. Danıştay tarafından verilen bozma kararı sonrası söz konusu dosya, yeniden karar verilmek üzere ilk derece mahkemesi olan İzmir 4. İdare Mahkemesi'ne gönderilmiş ve ilgili dosya İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin 2023/1294 esasına kaydedilmiştir.

Şirkete ulaşan İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin 14.02.2024 tarihli ve 2023/1294 E., 2024/267 K. sayılı kararı ile; "ÇED raporunun tamamına yönelik olarak yapılan değerlendirmede ise; faaliyet alanında yapılan ölçüm sonuçlarının Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği açısından uygunsuzluk içermemekle birlikte, proje sahası içerisinde hali hazırda bulunan 2 adet açık ocağın, 3. Kapasite artırımıyla genişletilecek olan Ocak 5'in ve projeye eklenecek üç adet yeni açık acağın (Ocak 6, Ocak 7, Ocak 8) toz kaynağı olarak Hava Kalitesi Modellemesine dahil edilmemiş olduğu, modelleme sonuçlarının açık ocakların değerlendirmeye dahil edilmemiş olması nedeniyle Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği açısından denetime elverişli olmadığı anlaşılmış olup, dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline, …" şeklinde Danıştay'da temyiz yolu açık olmak üzere hüküm kurulmuştur. İlgili karar kesinleşmemiş olduğundan yargılama devam etmektedir.

ORCAY… Şirket yurt içinde faaliyet gösteren bir firma ile 1.000.000 kg (1.000 ton) çay satışı anlaşması imzalamış olup, teslimatların yılın ilk yarısında tamamlanması planlanmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

TGSAS… TGS Dış Ticaret A.Ş. olarak tüm çalışmaları kalite temelinde, çevreye saygılı ve müşteri memnuniyetini esas alan bir anlayışla yürütmektedirler. İş ortağı olan firmaların verilerinin gizliliğine saygı ve bilgi güvenliğinin korunması da temel ilkelerden birini oluşturuyor. Bağımsız kuruluşların denetim ve gözetiminin ardından TS EN ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, TS EN ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyet ve Şikâyet Yönetim Sistemi belgeleri yenilenerek gecerlilik tarihleri 1 yıl uzatılmıştır.

Kaynak A1 Capital

Hibya Haber Ajansı